Terrano MT

Terrano MT

Seklus maišymas – gilus purenimas

Terrano MT buvo specialiai sukurtas tam, kad įgyvendintų tikslą‚ maišymas paviršiuje, purenimas podirvyje. Kultivatorius turi viduryje
sumontuotą važiuoklę bei 4 eiles darbinių įrankių. Terrano MT priekyje sumontuotos dvi eilės diskų, o už jų seka dvi eilės TerraGrip blokų su LD
(low disturbance) noragais. Šis kultivatorius skirtas naudojimui sunkiose dirvose, kur podirvis turi būti supurentas giliai, o augalinės liekanos turi
būti išmaišomos dirvos paviršiuje neiškeliant grumstū iš gilesnių dirvos sluoksnių. 2 eilės DiscSystem žemės dirbimo diskų leidžia sekliai išdirbti
dirvos paviršių ir nesiblokuoja darbo metu net ir tais atvejais, kai dirvos paviršiuje yra labai daug augalinių liekanų bei ražienos. Už diskų sumontuotos dvi eilės noragų. Galios poreikis šiai sistemai yra nedidelis. Noragai gali dirbti iki 30 cm gylio ir intensyviai purena dirvą
žemiau diskų darbinio horizonto. Kultivatoriuje sumontuotas HORSCH SteelDisc volas, kurio diametras yra 58 cm, vieno darbinio metro
masė yra 175 kg, o tai leidžia pasiekti maksimaliai gerą dirvožemio sutankinimą.